Z vozičkom čez cesto? Ne gre!

Invalidi imajo težave pri prečkanju ceste zaradi neurejenih klančin.

 

Ljudem s posebnimi potrebami, ki so na invalidskih vozičkih morajo projektanti zagotoviti ustrezno klančino, no slepim in slabovidnim pa klančina dela preglavice. Klančina je nizka in slepi je ne zaznajo.

Slepi potrebujejo rob cestišča za lažjo orientacijo

Zato projektanti pri oblikovanju ureditve pustijo rob, ki ga slepi lahko zaznajo. Za lažje prečkanje ceste potrebujejo tudi glasovne oznake. Te so lahko postavljene samostojno ali na semaforiziranih križiščih.