Tadej Košmrlj - Novinar in voditelj

Tadej Košmrlj
Novinar, redaktor oddaje Evropa, osebno! - edine oddaje na Radiu Slovenija, v kateri v skoraj desetih letih še nismo gostili Slovenca. Nadzorujete ga lahko vsako sredo ob 17.15.

Basen o lesenem lovcu in nasekani lisici

Ker je teden gozdov in ker je les eden od naših največjih bogastev, pripovedujemo pravljico z meta-forami o gozdu

Korporacija, osebno: Jennifer Lyn Morone™ Inc

Konceptualna umetnica se ukvarja s kritiko ekstremnega kapitalizma in izkoriščanja osebnih podatkov

Prikrita vulgarnost radijskega žargona

Posteljica je začetni avizo z glasbeno podlago. Ko voditelj reče tonskem mojstru, naj mu ga izmeri in da not, pa je to posnetek.

Tujejezična samozavest Slovencev

V Sloveniji naj bi 90 odstotkov prebivalcev govorilo vsaj en tuji jezik, skoraj 45 odstotkov prebivalcev pa tri ali več

Vozimo kot po jajcih in sekamo ovinke

Iz jezika v promet in iz prometa v jezik

Najtežji dvojina in šumniki

"Slovenščino se hitreje naučijo otroci iz držav nekdanje Jugoslavije, večje težave pa imajo otroci iz drugih jezikovnih skupin."

Sta dve polresnici resnica ali laž?

Kje je meja med resnico in lažjo? Ali iz dveh polresnic lahko nastane resnica? Vprašanja, ki si jih sledilci aktualnim dogodkom doma in po svetu […]

Otrokom želi prenesti željo po ustvarjalnosti in razvijanju domišljije

Če nisi ustvarjalen, si dolgočasen najprej sebi, potem pa še drugim

Pozor, sužnji

Lažni jezikovni prijatelji v zadrego spravljajo naravne govorce in tujce, ki se učijo katerega od slovanskih jezikov

Jezik, ki je vsem domač in tuj

Po ocenah esperanto govorita le še dva milijona ljudi, kot materni jezik pa približno 1000 govorcev