Valter Pregelj

Parkiranje v bližini bolnišnice v Šempetru – misija nemogoče!

Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov imajo poleg bolnikov in obiskovalcev težave tudi dostavne in interventne službe, da o zaposlenih niti ne govorimo

Kaj pomeni posamezniku, če Evropa vlaga v ljudi?

Evropski socialni sklad (ESS) je najstarejši med strukturnimi skladi, ustanovljen je bil pred šestdesetimi leti z Rimsko pogodbo. Z njim so želeli zmanjšati razlike med […]

Sprenevedanje o obnovi vodnega zadrževalnika Vogršček

Kmetje v spodnji Vipavski dolini so siti obljub in sprenevedanja o obnovi vodnega zadrževalnika Vogršček. Zgrajen je bil pred vsega 30 leti, a so po […]

Evropski projekti – kilometri, zidovi in znanje

Na vsakem koraku se srečujemo s projekti, ki smo jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev: veliko smo gradili, prenavljali in se izobraževali, ustanove in podjetja […]

Agroind Vipava v težavah

Težke in negotove razmere v vinski kleti Agroind Vipava, ki se ponaša z več kot stodvajsetletno tradicijo, povzročajo veliko zaskrbljenost in obup tako med zaposlenimi […]

Dolge čakalne dobe na fizioterapijo

Neustrezno dokumentiranje, nespoštovanje vrstnega reda čakajočih in neuvrščanje pacientov na čakalni seznam je le nekaj največjih kršitev pacientov, ki potrebujejo pomoč fizioterapevta. Na Goriškem kljub uvedbi […]

Plaz še vedno grozi Gradišču

Stroka se strinja, da so razmere kritične

Na Krasu počilo zaradi strelišča

Domačini so ogorčeni, najemnik in inšpektorat zanikata nepravilnosti.

V Vrtojbi propadata stavbi predvidenega Socialnega centra

Naložba v dom upokojencev in varovana stanovanja znaša nekaj manj kot 12 milijonov evrov

Zaradi Vogrščka je strah celo ministra!

Težave z namakanjem v Vipavski dolini