Troli 3: Predsednik, ki zmaga in premaga volitve same

Sestavljamo ultimativnega trola, ki bo ob veliki udeležbi zmagal vse volitve

Miha Šalehar

foto: Stane Jeršič