Je Slovenija informacijsko dobro razvita družba?

Skupščina OZN je 17. maj razglasila za svetovni dan informacijske družbe.  O informacijski družbi se je začelo govoriti že v 70. letih, ko so se pojavili računalniki, največji razmah pa so seveda 90. leta, z izumom interneta.

Namenjen je poudarjanju pomembnosti informacijskih tehnologij in infrastrukture in usmerjanju pozornosti na možnosti, ki jih družbam ponuja uporaba interneta.

Vuk Ćosić

Svetovni dan informacijske družbe zaznamujemo tudi v Sloveniji.

“Izraz informacijska družba je retorična osvežitev, koncept, ki se lepo sliši. V resnici gre za veliko več, za nove družbene okoliščine, v katerih države opravljajo veliko regulatorskega dela in se prilagajajo  veliko spremembam” pravi Vuk Ćosić, spletni strateg.

 

Slovenija je informacijska družba in kazalci Evropske Unije kažejo na naš napredek. Po nekaterih podatkih smo celo nad povprečjem. Napredek je viden v oblikah e-izobraževanja in e-storitev. Ćosić govori tudi o manjši avtoriteti učiteljev, saj so danes učenci bolj vešči v komuniciranju  in dobro vedo, kako svet komunicira.

K boljši informacijsko razviti Sloveniji pomagajo tudi digitalne storitve države za državljane. Zagotovo poznate e-upravo, ki omogoča oddajo dohodninske napovedi preko spleta. Na internetu lahko registrirate svoj avtomobil ali podjetje ali uporabljate kakšno drugo storitev.

V poročilu Združenih narodov o elektronski upravi za leto 2012 smo pristali na 25. mestu. Od leta 2010 smo napredovali za štiri mesta. Res je, da veliko število storitev že lahko opravimo preko spleta, vprašanje pa je, koliko se slovenski državljan vključuje v dane možnosti. Ćosić pravi, da ni pomembna količina upravnih postopkov na spletu, ampak vključenost državljanov, da opravljamo te storitve preko digitalnih tehnologij.